NIP : ---
Gol. : ---
Jabatan : Adm/Ruang Baca
Pendidikan : DIII Pustaka
Alamat : Komp. Unand Gadut Padang
Telp :  
Email :  
Pendidikan/Pelatihan :